AED IN DE TUYNKAMER

Wij hebben samen met onze buren een AED aangeschaft. De AED hangt achter de bar!